įluzginti

įluzginti
įlùzginti tr. Kal, Kl įtraukti į darbą, išjudinti: Įlùzgink vaikus J.Jabl(Als). Kad įlùzgini, kalba ir senas žmogus Gršl. | refl.: Kad įsiluzgina, i mūso vaikis yr linksmas Krt. \ luzginti; apsiluzginti; įluzginti; išluzginti; nuluzginti; paluzginti; parluzginti; suluzginti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • apsiluzginti — apsilùzginti: Apsiluzgìnti yra apsirėdyti nedailiai J. luzginti; apsiluzginti; įluzginti; išluzginti; nuluzginti; paluzginti; parluzginti; suluzginti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išluzginti — išlùzginti tr. išjudinti: Aš tą akmenį išlùzginau iš vietos Krt. luzginti; apsiluzginti; įluzginti; išluzginti; nuluzginti; paluzginti; parluzginti; suluzginti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • luzginti — lùzginti, ina, ino, luzgìnti, ìna, ìno 1. tr., intr. J ką nukarusį judinti, purtyti, vizginti: Kiaulės, karvės ausimis lùzgina, ginas nu vabalų Tl. Šuo ausis lùzgina J. Uodegą lùzginti DŽ. 2. tr. raginti, gyvinti: Ans arklį lùzgina bėgti… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuluzginti — nulùzginti 1. tr. nepatogiai, maskatuojant nunešti: Lazgu, lazgu ir nulùzgino tuščius nėšius Šts. Taip nenulùzginsi, rankos pavargs! Kal. 2. intr. nueiti: Petras, mačiau, į miestą nulùzgino Šv. luzginti; apsiluzginti; įluzginti; išluzginti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paluzginti — palùzginti tr. pajudinti: ^ Įkąsk ir palùzgink! (erzinamas atsakymas besiplūstančiam) Krtn. | refl.: Pasilùzginau (pasitaisiau), vėl darbuojuos Rt. ◊ ausų̃ nepalùzginti nesirūpinti: Anie par savo užkietėjimą ir ausų nepaluzgina rš. luzginti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • parluzginti — parlùzginti tr. nepatogiai, sunkiai parnešti: Parlùzginau šįryt penkis tetervinus nušavęs[is] Kal. Pilną viedrą pieno parlùzginau Ms. luzginti; apsiluzginti; įluzginti; išluzginti; nuluzginti; paluzginti; parluzginti; suluzginti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • suluzginti — sulùzginti tr. sujudinti, supurtyti: Duku, duku už krūtinės ir už čiuprynos nutvėręs, sulùzgino jį, t. y. supurtino J. | refl.: Susilùzginęs pienas Šts. | Susilùzginusios gyvatės nekanda Šts. luzginti; apsiluzginti; įluzginti; išluzginti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”